Kompleksowa obsługa firm
w zakresie BHP

O nas

FIRMA F.U.D. EXPERT powstała w 2011 roku. Celem naszej działalności jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP oraz szeroko rozumianego prawa pracy.

Witamy

Najwyższa jakość

Dokładamy wszelkich starań aby usługi przez nas świadczone były z zachowaniem najwyższych standardów. Bieżące oraz zgodne z aktualnymi przepisami prawa wspieranie naszych klientów to nasz główny cel.

Naszą działalność dzielimy na piony bhp oraz pion kadrowo - płacowy.

PION BHP

Szkolenia BHP wstępne, okresowe dla wszystkich grup pracowniczych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

BHP

  • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • nadzór oraz doradztwo BHP
  • opracowywanie instrukcji BHP
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego
  • uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych

PION KADROWO - PŁACOWY

Bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kadry

  • kompleksowe prowadzenie i bieżące koordynowanie dokumentacji kadrowej (akta osobowe pracowników, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, dokumenty niezbędne do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy)
  • kompleksowe prowadzenie obsługi płacowej w firmie
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, nadzór nad rozliczaniem czasu pracy
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych umów zawieranych z pracownikami przez pracodawców

Skontaktuj się

Zadzwoń lub napisz!

Kontakt